Bonne Pomme بُن پُم

نوشته هایی از گشت و گذار روزانه ام  در

هنر، علوم و تکنولوژی

 

با من همراه شوید

هر روز یک سیب بخور هر روز بون پوم بخون

 

comp

bonne = خوب Pomme= سیب