تاریخچه اینفوگرافیک

A great interactive design about info-graphic history. Watch it here.

اگر به اینفوگرافیک علاقه مند هستید مشاهده ی تاریخچه ی آن را از دست ندهید، در این وب سایت به شیوه ی تعاملی می توانید در زمان عقب رفته و نمونه های جالبی از تاریخچه اینفوگرافیک را ببینید

 

ادامه خواندن “تاریخچه اینفوگرافیک”

طراحی تعاملی بسیار تاثیر گذار

این روزها طراحی تعاملی از مباحث پرکاربرد است، UX و Interactive Design خواهان زیادی دارد و طراحی آن نیاز به تلفیقی از دانش گرافیک و برنامه نویسی دارد.

ادامه خواندن “طراحی تعاملی بسیار تاثیر گذار”

نرم افزار و لینک هنر الگوریتمیکSoftware and link on Generative Art

source:http://blog.hvidtfeldts.net/index.php/generative-art-links

Generative Art Links

Some links to Generative Art, Math & Fractals, and other creative ways of creating computional imagery. The list is not meant to be exhaustive: rather, it is a list of my favorite links.

Generative Art Software
General-Purpose Software

General Purpose Software

Watz (created in Processing) Nodebox Eno Henze (Created in vvvv) Created in vvvv

Processing is probably the most used platform for Generative Art. It is an “open source programming language

 

ادامه خواندن “نرم افزار و لینک هنر الگوریتمیکSoftware and link on Generative Art”

آموزش های فتومونتاژ Photoshop Tutorials in Persian

چند وقت پیش بود که مجله ی عکاسی، شماره 2 روی پیشخوان دکه ای به من چشمک زد، نگاهش کردم  موضوع مورد دغدغه ام: فتومونتاژ

Ps (1)

ادامه خواندن “آموزش های فتومونتاژ Photoshop Tutorials in Persian”

Algorithmic Art هنر الگوریتمی

 

 

Petals Dress-triptych_2000px

ادامه خواندن “Algorithmic Art هنر الگوریتمی”