طراحی تعاملی بسیار تاثیر گذار

این روزها طراحی تعاملی از مباحث پرکاربرد است، UX و Interactive Design خواهان زیادی دارد و طراحی آن نیاز به تلفیقی از دانش گرافیک و برنامه نویسی دارد.

ادامه خواندن “طراحی تعاملی بسیار تاثیر گذار”

لینک هایی برای مطالعه در جنریتیو آرت Other to read links about Generative Art

This post is in fact a short to-do list of links I gathered today while reading about it
این پست در واقع لینک هایی است در این باره، که برای مطالعه ی بعدی ام نشان دار کرده ام.

ادامه خواندن “لینک هایی برای مطالعه در جنریتیو آرت Other to read links about Generative Art”

مورفوجنسیس I am amazed again

As I was wandering I got amazed again

Heisenberg Group

We are studying various forms of cell interactions underlying the development of multicellular structures, such as tissues, organs and embryos, using zebrafish gastrulation as an assay system. Gastrulation is the first major morphogenetic process in the development of most metazoan organisms, leading to the formation of the three germ layers – ectoderm, mesoderm and endoderm – and the establishment of the embryonic body axis.

The picture shows typical approaches of how to visualize and analyze heterotypic cell aggregates consisting of primary zebrafish ectoderm (red) and mesoderm (green) progenitor cells by labeling either the plasma membrane (upper right and lower left quadrant), nuclei (lower right quadrant), or reconstructing cell outlines from nuclear positions (upper left quadrant).

نرم افزار و لینک هنر الگوریتمیکSoftware and link on Generative Art

source:http://blog.hvidtfeldts.net/index.php/generative-art-links

Generative Art Links

Some links to Generative Art, Math & Fractals, and other creative ways of creating computional imagery. The list is not meant to be exhaustive: rather, it is a list of my favorite links.

Generative Art Software
General-Purpose Software

General Purpose Software

Watz (created in Processing) Nodebox Eno Henze (Created in vvvv) Created in vvvv

Processing is probably the most used platform for Generative Art. It is an “open source programming language

 

ادامه خواندن “نرم افزار و لینک هنر الگوریتمیکSoftware and link on Generative Art”

ریاضیات در طبیعت Mathematical Biology

باز من شگفت زده شده ام از اینکه در دانشگاه آکسفورد به همان موضوع پژوهشی رسیدم که مدت ها ذهنم را درگیر کرده بود “ریاضیات در طبیعت”

احساس کلافه کننده ایست که ندانی دوست داری در زندگی ات در چه چیزی بیشتر متمرکز بشی و احساس خوبی است که چیزی شگفت انگیز پیدا کنی

بعد از پست قبلی ام در مورد generative art

این بار با mathematical biology آشنا شدم، در واقع آگهی یک بورس دکترا را دیدم که اسم را شنیدم

ادامه خواندن “ریاضیات در طبیعت Mathematical Biology”

Algorithmic Art هنر الگوریتمی

 

 

Petals Dress-triptych_2000px

ادامه خواندن “Algorithmic Art هنر الگوریتمی”