فارسی ای میانه ی میدانم آرزوست

سلام دوستان بیسکولنزی ام،

گاهی که می خوام صحبت کنم، و مساله ای برام گنگه یا ناراحتم کرده  دوست دارم زیبا صحبت کنم اولش مثال هایی انگلیسی به ذهنم میاد، مثل I’m not sure … ,Your probably should let me find out. چه طوری بگویم منظورم این هست که از این مدل صحبت که به جای اینکه آدم مستقیم بگوید “چی” ” نفهمیدم” انقدر با آب و تاب و کشدار مخالفتش رو بگوید کیف می کنم

Image result for funny bookends

ادامه خواندن “فارسی ای میانه ی میدانم آرزوست”

صحبت اوّل به از صلح آخر

همراهان خوبم این پست در واقع یک پست نیست، یک متن هست در مورد قوانین تماس با من، تا هر وقت فردی برای کار یا آشنایی به من مراجعه کرد لینک را برایش بفرستم، چرا که توضیح و انتخاب هر کدام و نوشتن آن برای یک فرد سخت هست  واز طرفی وقتی برای یک نفر به طور جداگانه می نویسم از ترس اینکه مبادا فرد به خودش بگیرد خیلی باید متن را رتوش کنم و توضیح بدهم اما وقتی متنی به شکل کلی و بدون مخاطب خاصی باشد صحبت کردن درش راحت تر است. این را می نویسم و به مرور اگر مورد تکمیلی به ذهنم رسید اضافه می کنم.

ادامه خواندن “صحبت اوّل به از صلح آخر”

از خوشنویسی تا چای مثقالی

Image result for dip pen

سلام نون کره ای های من،

بعد از افطار بود، بابام تازه از مسجد برگشته بود و تازه شروع به خودن افطار کرده بود ما هم که افطارمان تمام شده بود و همه از دور سفره رفته بودند من هنوز کنار سفره بودم و داشتم کانال های تلویزیون را عوض می کردم بلکه چیزی پیدا کنم. پشت کنکوری ها هم تمام شده بود و کارم سخت شده بود به شبکه امید که رسیدم ( در خانه من معروف هستم کانال هایی که مردم دیگر نمی بیننند مثل کانال ۴ ، کانال پویا، کانال امید را من مشتری اش هستم، برادرم مشتری تماشا و آی فیلم است. خواهرم فعلا درس دارد ولی قبلا هم کانال هایی که سریال کره ای یا ژاپنی می دادند را دنبال می کرد و بابام کانال خبر  و گاهی شبکه ورزش و مامان هم کانال آی فیلم، سلامت و شما و مامان بزرگ هم کانال شما، به خانه برمیگردیم کانال ۵ و شبکه قرآن را می بینند)

ادامه خواندن “از خوشنویسی تا چای مثقالی”