ترم اوّل ۹۰-۸۹- موسیقی

این صفحه یکی از صفحات بخش ” وبلاگم در دوران کارشناسی ارشد انیمیشن” در مجله بلاگ بن پم است.

معرفی کتاب

این کتاب را هم استاد موسیقی مان معرفی کرد به انیمیشن ربطی ندارد خیلی هم به موسیقی مربوط نیست آخر استاد ما کارشناسی سینما، ارشد پژوهش هنر و دکترا و فوقدکترای موسیقی ( اتنوموزیکولوژی) دارد . اماخوب به این کتاب خیلی ارادت دارد.

نیم نگاهکی به داخل کتاب

معرفی کتاب

استاد «آ» می گفت تمام تئوری موسیقی های که در ایران ترجمه شده مربوط به تئوری موسیقی قدیم است، این کتاب تحولی در تئوری موسیقی بوده ،‌از آن جهت که تئوری را نه از دید آهنگساز بلکه از دید شنونده روایت می کند.
A generative theory of tonal music By Fred Lerdahl, Ray Jackendoff, Ray S. Jackendoff link1 link2

این هم کتابی دیگر
Rhythmic structure in Iranian music By Mohammad Reza Azadehfar

به پنج سوال از شش سوال پاسخ دهید

۱- عوامل متشکله ی صوت را نام برده و توضیح دهید

۲- عوامل متشکله ی موسیقی رانام ببرید

۳- عوامل موثر در درک و تلقی شنونده از ملودی

۴- انواع تعادل رانام برده و یک مورد را توضیح دهید

۵- اجزا عبارت بندی  در جملات موسیقی را نام ببرید

۶- سازهای زیر هر کدام جز کدام دسته اند

گلکن شپیل، کرآنگله، هورن، کلارینت، قیچک، سنتور، چلستا، و سه ساز دیگر از ارکستر سمفونیک که یادم نیست

انواع موسیقی های فیلم

برگرفته از کتاب تاریخ تحلیلی موسیقی فیلم

Atmospheric Music موسیقی اتمسفریک

موسیقی یی که در آن سعی می شود فضای لازم برای داستان پدید آید .

Background Music  موسیقی پس زمینه

موسیقی یی که فقط برای پرکردن خلا و صرفا جهت ایجاد زمینه ای بدون هیچ گونه کاربرد خاص استفاده می شود .

Comedy Music موسیقی کمدی :

موسیقی یی که در آن تلاش می شود حرکات خنده دار به زبان موسیقی برگردانده شود .

Character Themes ایده های شخصیت :

آهنگی که برای شخصیتی خاص به کار رود و هر وقت شنیده شود ، آن شخصیت در نظر مجسم گردد.

Commentary Music موسیقی توضیحی :

موسیقی یی که برای شرح و تفسیر داستان به کار رود و سعی کند آن را توضیح دهد .

Dramatical Tension Music موسیقی تشدید نمایش :

موسیقی یی که برای تشدید حس نمایش و اوج آن به کار می رود .

 Functional Music موسیقی کاربردی

موسیقی یی که برای انجام وظیفه ای خاص به کار می رود .

Intensify Music موسیقی تشدیدی

موسیقی یی که برای تشدید یک حس لازم به کار رود .

Improvisation Musicموسیقی بداهه نوازانه

موسیقی یی که از پیش ساخته نشده باشد و فقط براساس یک ایده به صورت خلق الساعه نواخته می شود .

Local Themes تم های محلی :

نغمه های و ترانه ها و آهنگ هایی که براساس موسیقی محلی ساخته شده باشند .

Mickey- Mousing میکی ماوسینگ :

موسیقی یی که پا به پای حرکات فیلم یا تصویر تغییر می کند و هماهنگ است .

 Original Score موسیقی متن اصلی :

موسیقی یی که توسط آهنگسازان برای فیلم خلق و اجرا می شود .

Place Music موسیقی مکان :

موسیقی یی که برای نشان دادن مکانی خاص به کار رود .

Period Music موسیقی دوران :

موسیقی یی که برای نشان دادن دوره ای خاص از تاریخ یا زمان به کار رود .

Pageant Music موسیقی جلوه های تاریخی :

موسیقی یی که شکوه و جلال دورانی از تاریخ در آن نشان داده شود .

Premonition Music موسیقی اخطار دهنده :

موسیقی یی که در آن تلاش می شود زمینه ای قبلی از حوادث تعیین شده به دست داده شود .

Realistic Music موسیقی واقعی :

موسیقی یی که دارای منبع واقعی در فیلم باشد ، مثل صدای موسیقی رادیو

Source Music منبع موسیقی :

دستگاه یا مرکزی که از آن موسیقی شنیده می شود مثل ارکستر ، رادیو و …

Scenic Music موسیقی چشم اندازی :

موسیقی یی که برای همراهی با مناظر طبیعت به کار گرفته می شود .

Selection Music موسیقی انتخابی :

قطعات و آهنگ هایی که از قبل ساخته شده اند .

Score ( The) موسیقی متن :

قطعاتی که توسط کارگردان و با همکاری آهنگساز فیلم از منابع آشنای موسیقی انتخاب و مجددا برای هر صحنه تنظیم و اجرا می شود .

Thematic Music موسیقی تماتیک :

موسیقی یی که در آن نقش ملودی ها برجسته است

Theme Songs ایده های آوازی :

آوازهایی که به صورت موسیقی در فیلم وجود دارد .

منبع