افروختن جرقه در ذهن

گاهی به گنجینه ی سخنان معروف سری می زنم و خصوصا brainyquote از وبسایت های محبوبم هست. فرهنگ گفته های طنز آمیز، گردآوری و ترجمه ی رضی هیرمندی را نیز دوست دارم.

این بار جمله ی بسیار زیبایی برایم نمایش داده شد:

“Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire.” – William Butler Yeats

ادامه خواندن “افروختن جرقه در ذهن”

اسکلت در موهو ، ستاره و رسم مسیر در افتر افکتز

This posts contains some tutorials about particles in after effects and bones in moho studio- source: aloobaloo-studio

در جدیدترین انیمیشن تولیدی ام نیاز به کار با درخشش داشتم، و به قولی با ارواح و ستاره ها سر و کار داشتم. استفاده از نرم افزار پارتیکل راضی ام نمی کرد. بنابراین در اینجا آموزشی تلگرافی از سه مورد قرار میدهم در صورت نیاز به توضیح بیشتر تماس بگیرید.

ادامه خواندن “اسکلت در موهو ، ستاره و رسم مسیر در افتر افکتز”

خودآموز Self Study

فیلم بالا نشان میدهد که چه طور قهرمان پرتاب نیزه المپیک، بدون مربی کار خود را شروع کرد، از یوتیوپ فیلم های آموزشی دید، خودش نیزه ساخت و  به کجا رسید.
حدود چند سال قبل از طریق یکی ازشاگردانم که دیگر دانشجوی کامپیوتر دانشگاه شریف بود با وب سایت coursera آشنا شدم، و بعدن با آکادمی خان
موج جدیدی راه افتاده بود، دیگر مهم نیست کجا باشی، یا چه سنی داشته باشی
مثل خواهرم که امسال سال دهم می رود، اما همت کرد و در تابستان با همان اینترنت کندی که داشتیم کورس های فیلمی مربوط به شناخت اعضا شکمی و همین طور صحافی در ژاپن را در دو دانشگاه Leads و دانشگاه دیگری در ژاپن گذراند.
 اصطلاحا این را MOOC می خوانند یعنی Massive Open Online Courses

ادامه خواندن “خودآموز Self Study”