بیسکولنز: مخاطب و ویدئو

سلام همسایه های خوبم،

امروز می خواهم از تجربه و چالش ویدئوسازی بگویم و آن هم مخاطب هست.

Image result for define your audience in video making

ادامه خواندن “بیسکولنز: مخاطب و ویدئو”