نسخه های عالی و متعدد سروش

دوستانی که من را می شناسند می دانند که بعد از امتحان کردن پیام رسان های اجتماعی خیلی تمایلی به استفاده از آن ها نداشته ام و تنها گاهی ماهی یک بار آن را نگاه می کردم.

تماس با ما

ادامه خواندن “نسخه های عالی و متعدد سروش”

خداحافظ رفیق Good bye my friend

Say goodbye to the old Yahoo Messenger on August 5th

خداحافظی از یاهو مسنجر در 5 آگوست امسال سال 1395

ادامه خواندن “خداحافظ رفیق Good bye my friend”