اینفوگرافیک جام جهانی ۲۰۱۸

استودیو آلوبالو در آخرین پروژه اش به بررسی اطلاعات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و تهیه ی اینفوگرافیک و مصورسازی داده از آن پرداخته است. 

ادامه خواندن “اینفوگرافیک جام جهانی ۲۰۱۸”