“سفر به ماه” خبر خوبی برای همه ی هنردوستان؟

حتما این روزها خبر اولین مسافر شخصی به ماه را شنیده اید.

“میلیاردر ژاپنی در سال ۲۰۲۳ به فضا می‌رود و دور ماه می‌چرخد. یوساکو قصد دارد چند هنرمند را همراه خود ببرد و این سفر را تبدیل به پروژه هنری به نام #ماه_عزیز کند.”

ادامه خواندن ““سفر به ماه” خبر خوبی برای همه ی هنردوستان؟”

آلودگی نوری و حیات درختان

Light polutuion is so dangerous for plant, please stop decorating them with lights at night this will lead them to be confused about day and night and get died

Also our body need to sleep in darkness to be able to produce matonin.

بحث آلودگی نوری در مباحث نچوم مدت هاست که مطرخ است و در ایران هم افراد زیادی از جمله حامد میرزا خلیل در این باره همواره سعی در آگاه سازی کرده اند.

ادامه خواندن “آلودگی نوری و حیات درختان”