جواهرات فیروزه کوبIranian Jewelry

New Trend of Using Iranian Traditional Art in Modern Jewelry, A good souvenir

فکر می کنم قبلا در پستی درباره ی شرکت کردن در نمایشگاه طراحی جواهر دانشگاه تهران و لذتی که از صحبت های یکی از طراحان جواهر، خانم بنفشه همتی بردم، نوشته ام.
انگشتر فیروزه کوب
منبع عکسها سایت aranick.com
ادامه خواندن “جواهرات فیروزه کوبIranian Jewelry”

Merry Christmas تولد عیسی مسیح مبارک

امروز کریسمس بود و انتخاب شبکه ی مستند در پخش مستندی زیبا از شهید ارمنی

لینک  link

ادامه خواندن “Merry Christmas تولد عیسی مسیح مبارک”